'Elke dag muziek'
Hét programma voor structureel muziekonderwijs in de kinderopvang voor kinderen van 0-4

Voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

Structureel muziekonderwijs

'Elke dag muziek' is speciaal ontwikkeld voor in de kinderopvang en biedt structureel muziekonderwijs aan vanuit de volgende uitgangspunten:

Ondersteunt de ontwikkeling

'Elke dag muziek' ondersteunt de ontwikkeling van jonge kinderen (met extra aandacht voor taalvaardigheid en luistervaardigheid) en draagt op deze manier bij aan kansengelijkheid.

Muzikale vaardigheden

'Elke dag muziek' biedt kinderen muzikale vaardigheden aan die aansluiten bij de leeftijd. Op deze manier kunnen ze spelenderwijs ontdekken en hun zelfvertrouwen ontwikkelen.

Ontzorgt pedagogisch medewerkers

'Elke dag muziek' ontzorgt pedagogisch medewerkers in het
aanbieden van passende muziekactiviteiten en draagt bij aan een positieve ervaring van het werk.

Plezier maken met muziek

Samen plezier maken door middel van muziek biedt kinderen een veilige context. Zij kunnen binnen duidelijke kaders naar hartelust experimenteren. Op deze manier kunnen ze spelenderwijs ontdekken en hun zelfvertrouwen ontwikkelen. En laten we het allerbelangrijkste niet vergeten; muziek maken is natuurlijk vooral gewoon heel erg leuk!

Bekijk onze video

Neem contact met ons op

Waarom 'Elke dag muziek'?

Op jonge leeftijd structureel bezig zijn met muziek is van grote waarde, omdat juist in de jonge jaren het belangrijkste deel van de hersenontwikkeling plaatsvindt.

Voor jouw kinderdagverblijf ingericht

Wij richten de app speciaal in voor jouw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. We sluiten aan bij jullie thema's en zetten alles voor je klaar. Op deze manier ontlasten we de pedagogisch medewerkers.

Download onze uitgebreide brochure

Gezond mediagebruik

De muziekactiviteiten volgen de richtlijn van gezond mediagebruik voor de leeftijdsgroep en zijn een uitgelezen kans om kinderen gezond mediagebruik aan te leren.

Meer dan 30 muziekactiviteiten per jaar

Elk jaar worden er ten minste 30 muziekactiviteiten opgeleverd in de vorm van een video. In deze muziekactiviteiten leren kinderen muzikale vaardigheden die aansluiten bij hun leeftijd.

Voor peuters en baby's

Bij de muziekopdrachten worden voor de peuters en baby's verschillende opties aangeboden voor het uitvoeren. Dit gebeurt in de vorm van schriftelijke uitleg.

Aansluitend op bestaande thema's

De muziekactiviteiten sluiten indien gewenst aan bij de thema's uit de themakring die voor de dagopvang is uitgezet.

Voor pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers worden ontlast in de dagelijkse praktijk wanneer ze de muziekactiviteiten strategisch inzetten.

Wij zetten alles voor je klaar

In de app vind je het huidige thema met bijbehorende muziekactiviteiten. De muziekactiviteiten zijn gekoppeld aan het weeknummer. Je hoeft dus nooit te zoeken in een zee van activiteiten.

Neem contact met ons op

Muziek via een app?

De liedjes en muziekopdrachten worden in een voor de kinderen herkenbare context geplaatst en aangeboden in de vorm van video's in de beveiligde Mevrouw Muziek Webapp. Iedere week staat er een nieuwe muziekactiviteit klaar die op de computer, tablet of telefoon bekeken kan worden.

Gezond mediagebruik

Nadat de video (die ongeveer 5 minuten duurt) een aantal keer bekeken is, ga je samen met de kinderen aan de slag buiten de app om. Op deze manier biedt 'Elke dag muziek' in deze tijd, waarin beeldschermen een belangrijk onderdeel van onze realiteit zijn, naast het eigenlijke doel van muziekonderwijs ook een uitgelezen kans om kinderen gezond mediagebruik aan te leren.

Extra aandacht voor het ondersteunen van de taalontwikkeling

Een goede woordenschat is erg belangrijk voor het leren lezen. Kinderen met een kleine woordenschat staan voor een dubbele uitdaging: ze moeten nieuwe woorden én het schrift tegelijk leren en begrijpen. Dit kan leiden tot vroege achterstanden, vooral bij anderstalige leerlingen, en heeft weinig te maken met hun intellectuele potentieel. Het aanpakken van deze kansenongelijkheid kan door al op jonge leeftijd te investeren in woordenschatontwikkeling, waarbij muziek een nuttige rol kan spelen.

Een goede woordenschat door woordkaarten

Ons muziekprogramma benut de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) om woordenschat te stimuleren. De gekozen woorden uit deze lijst zijn geïntegreerd in de teksten van onze liedjes en elke activiteit vermeldt welke BAK-woorden worden gebruikt. Daarnaast zijn er ondersteunende woordkaarten die in de ruimte gehangen kunnen worden. Zo kunnen pedagogisch medewerkers makkelijk een gesprek aangaan wanneer een kind naar een woord kijkt. Dit verrijkt niet alleen de woordenschat, maar oefent ook gespreksvaardigheden.

Neem contact met ons op

Uitgebreide informatie vind je in onze brochure

Wil jij ook een leuk muziekprogramma op je kinderopvang of peuterspeelzaal?
Ons programma als particulier gebruiken?