Workshops

Mevrouw Muziek geeft workshops voor kinderen van 0 tot en met 6 op kinderdagverblijven, de buitenschoolse opvang en scholen. In de workshops laat Mevrouw Muziek de kinderen kennis maken met allerlei soorten geluid (percussie, xylofoon, gitaar).

Workshop voor kinderen

In de workshops zoekt Mevrouw Muziek de interactie op, waarbij het doel is om het zelfvertrouwen van het kind te vergroten. Een kind dat voorzichtig is moedigt Mevrouw Muziek aan om ruimte in te nemen en eens goed lawaai te maken. Een kind dat makkelijk op de voorgrond treed en daarbij anderen misschien overstemt moedigt Mevrouw Muziek aan om te kijken naar de andere kinderen en samen muziek te maken, zodat het kind beter leert om af te stemmen op de ander en daarmee meer verbinding kan ervaren en zich daardoor zelfverzekerder kan voelen.

Neem contact op voor een workshop

De Mevrouw Muziek Koffer

Mevrouw Muziek voorziet kinderdagverblijven, BSO's en scholen in een 'Mevrouw Muziek Koffer'. In deze koffer zitten 15 tot 25 kindvriendelijke instrumentjes naar wens, afgestemd op de leeftijd van de doelgroep. De pedagogisch medewerkers kunnen met de Mevrouw Muziek Koffer samen met de kinderen muziek maken.

Waarom een workshop van Mevrouw Muziek?

Op jonge leeftijd structureel bezig zijn met muziek is van grote waarde, omdat juist in de jonge jaren het belangrijkste deel van de hersenontwikkeling plaatsvindt.

Voor baby's, peuters en kleuters

Mevrouw Muziek geeft workshops aan baby's, peuters en kleuters. De workshops worden aan de leeftijd aangepast zodat alle kinderen zo veel mogelijk plezier beleven.

Voor pedagogisch medewerkers

Wil jij je team opleiden om zelf meer met muziek bezig te zijn op de groep? Daar hebben wij ook workshops voor. Na de workshop kun je, zonder instrumenten, meer muziek in de groep brengen.

Workshops voor pedagogisch medewerkers

Mevrouw Muziek geeft workshops aan pedagogisch medewerkers en basisschool docenten om hen te leren hoe zij meer muziek kunnen gebruiken in hun werk. De workshop bestaat uit een theoretisch gedeelte, waarin uitgelegd wordt waarom muziek zo belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge kinderen, en een praktisch gedeelte, waarin concreet gemaakt wordt hoe je muziek kan inpassen in jouw werk op een manier die bij jou past. Ten slotte is er aandacht voor hoe je deze plannen kunt implementeren in je drukke werkdagen. Goede voornemens zijn namelijk mooi, maar de uitvoering is uiteindelijk wat bepaald of je ook daadwerkelijk aan de slag kunt met wat je hebt geleerd!

Neem contact op voor een workshop

Wil jij ook een leuk muziekprogramma op je kinderopvang / peuterspeelzaal of thuis?