Een muziekkast

Heb jij al een muziekkast voor je ((achter)klein-/buur)kind, neefjes of nichtjes? Het hoeft natuurlijk niet een hele kast te zijn. Een lade, een plank, of een doos werken net zo goed! Het gaat er om dat het kind de spulletjes zelfstandig weet te vinden. Zo kan je kind op elk moment dat het zin heeft muziek maken.

Kinderen zullen hier vaker gebruik van maken als jij de instrumenten zelf ook soms uit de kast haalt om samen muziek te maken. Bijvoorbeeld in het weekend na het ontbijt of bij de koffie.

Heb je nog geen muziekinstrumenten om op deze vaste plek neer te leggen? Misschien heb je dan iets aan de volgende tips.

Variatie

Kies bij het aanschaffen van instrumentjes voor jonge kinderen voor een variatie van instrumenten waarmee je op een andere manier muziek maakt.

Combineer

Combineer bijvoorbeeld een schudeitje met een trommeltje en een fluit of kazoo. Zo kan het kind allerlei verschillende geluiden maken en dat nodigt uit tot experimenteren!

Veel muzikaal plezier gewenst,
Mevrouw Muziek

P.S. Let met de kazoo en fluit wel op; laat een kind deze instrumenten alleen zittend gebruiken als er een volwassene bij is. Een nare val is zo gemaakt!