Informatie

Waarom 'Elke dag muziek'?

Hersenontwikkeling

Op jonge leeftijd structureel bezig zijn met muziek is van grote waarde, omdat juist in de jonge jaren het belangrijkste deel van de hersenontwikkeling plaatsvindt. Bij geboorte hebben kinderen 30% van hun hersencapaciteit, de overige 70% wordt in de eerste drie levensjaren aangelegd, waarna de verdere hersenontwikkeling doorloopt tot het 25ste levensjaar. In die eerste drie belangrijke levensjaren maken kinderhersenen wel 700 nieuwe verbindingen aan per seconde.

De rol van muziek in hersenontwikkeling

Structureel bezig zijn met muziek ondersteunt de ontwikkeling van kinderen op allerlei vlakken. Uit onderzoek blijkt dat actief bezig zijn met muziek de ontwikkeling van kinderen stimuleert op het gebied van luistervaardigheid, taalvaardigheid, leesvaardigheid, aandacht, werkgeheugen, redeneren, motoriek, audiovisuele integratie en emotionele intelligentie. Benieuwd hoe dat precies zit? Wetenschapsjournalist Mark Mieras schreef (in opdracht van Jeugd Cultuur Fonds Nederland) het artikel 'Wat muziek met kinderhersenen doet'. In dit artikel geeft hij op een heldere en bondige wijze een samenvatting van onderzoek naar de invloed van muziek op de ontwikkeling van kinderen.

Plezier maken in een veilige omgeving

Samen plezier maken door middel van muziek biedt kinderen een veilige context. Zij kunnen binnen duidelijke kaders naar hartelust experimenteren. Op deze manier kunnen ze spelenderwijs ontdekken en hun zelfvertrouwen ontwikkelen. En laten we het allerbelangrijkste niet vergeten; muziek maken is natuurlijk vooral gewoon heel erg leuk!

Wat is 'Elke dag muziek'?

Het programma 'Elke dag muziek'

'Elke dag muziek' is een programma voor structureel muziekonderwijs van de allerkleinsten. Kinderen leren via muziekactiviteiten, die bestaan uit liedjes en muziekopdrachten, muzikale vaardigheden die aansluiten bij de leeftijd (0 tot en met 4 jaar oud). Muzikale vaardigheden die passen bij de leeftijd zijn o.a. dynamiek (het verschil leren horen en aanbrengen tussen harde en zachte klanken), ritme (het verschil leren horen en aanbrengen tussen snelle en langzame klanken), toonhoogte (het verschil leren horen en aanbrengen in hoge en lage tonen, maar ook het leren (mee)zingen van melodie├źn), luistervaardigheid en samenspel (leren luisteren en reageren op klanken en op wat een ander doet met klank) en muzikale termen leren kennen (bijvoorbeeld kennis verkrijgen over wat een dirigent is, welke instrumenten er bestaan en andere muzikale terminologie).

Hoe werkt 'Elke dag muziek'?

De liedjes en muziekopdrachten worden in een voor de kinderen herkenbare context geplaatst en aangeboden in de vorm van video's in de beveiligde Mevrouw Muziek Webapp. Iedere week staat er een nieuwe muziekactiviteit klaar die op de computer, tablet of telefoon bekeken kan worden. Nadat de video (die ongeveer 5 minuten duurt) aan het begin van de week een aantal keer bekeken is, gaan de kinderen samen met hun ouders/verzorgers of de pedagogisch medewerkers aan de slag buiten de app om. Op deze manier biedt 'Elke dag muziek' in deze tijd, waarin beeldschermen een belangrijk onderdeel van onze realiteit zijn, naast het eigenlijke doel van muziekonderwijs ook een uitgelezen kans om kinderen gezond mediagebruik aan te leren. De video's volgen de richtlijnen voor gezond mediagebruik voor de leeftijdsgroep.

Optimale ondersteuning voor de pedagogisch medewerkers

'Elke dag muziek' ondersteunt en ontzorgt pedagogisch medewerkers optimaal bij het geven van structureel muziekonderwijs. Pedagogisch medewerkers hoeven niet zelf de activiteiten uit te zoeken of in te plannen. Dit wordt voor hen gedaan; in de Webapp staat elke maandag een nieuwe muziekactiviteit klaar. Hierbij is er de mogelijkheid om de activiteiten aan te laten sluiten op de thema's die door de eigen organisatie zijn uitgezet. De muziekactiviteiten zijn zo gemaakt dat iedere pedagogisch medewerkers deze uit kan voeren, ook als zij of hij niet muzikaal geschoold is. In de Webapp is bij elke activiteit te lezen wat precies de bedoeling is en welke muzikale vaardigheden aangesproken worden.